Världens mammor i Motala.

[fvplayer src=”http://zagawebb.se/wp-content/uploads/2017/02/Lokala-Nyheter.mp4″ width=”1280″ height=”720″]Syftet

Är att mammor med barn från 0 – 6 år ska få möjlighet att mötas och få verktyg till att genom konst/kultur berätta om sig själv, sin samtid och framtid. Det handlar också om att få kontakter, öka förståelse för varandras kulturer och traditioner, stötta varandra, öva språk och ha roligt tillsammans.

Oavsett om du är född och uppvuxen i Motala, om du fått fly från ditt hemland, om du har åtta barn eller precis fått ditt första, om du pratar svenska eller kan 6 språk, om du är professor eller aldrig gått i skolan, så är vi förenade i att vi är mammor. Mammor som har mycket att lära av varandra och att bli stärkta av varandra i rollen av kvinna.

Konstprojektet har flera syften som grund

  • Stärka kvinnorna/Självkänsla mm
  • Få nätverks/vänner mm
  • Lära svenska språket
  • Tillfälle att diskutera frågor som särskilt rör kvinnor med kvinnor
  • Att kvinnorna över huvud taget ska få möjlighet att komma ut från hemmet
  • Lära om olika konstnärliga språk – och få genom konsten ännu ett språk
  • Fundera kring/hitta riktning/vägar för egen försörjning (studier, jobb, praktik)
  • Bli stärkta i kvinno-/mammarollen för sina barns skull
  • Ha roligt tillsammans i en trygg och tillåtande plats

Vernissage “Världens mammor i Motala” 23 oktober kl. 10 i biblioteket

MOTALA Integrations och konstprojektet “Världens mammor” hade vernissage på Motala bibliotek.

Motala & Vadstena Tidning, 23 oktober 2017

Lokala Nyheter Öst och Landet runt SVT. 23 och 29 oktober 2017

Motala & Vadstena Tidning, 24 oktober 2017

Världens mammor i Motala” vernissage på Motala bibliotek.

Motala & Vadstena Tidning, 25 augusti 2017

Ett eget pilotarbete för att hitta metoder och modeller för att nyanlända kvinnor ska komma ut i jobb studier och praktik

 • De regelsystem och det som erbjuds genom Af, studier är inte anpassade för kvinnorna som kommer hit som nyanlända/flyktingar och som verken
  behärskar det svenska språket eller har en formell akademisk utbildning. Särskilt svårt är det för kvinnorna som är analfabeter. De som har en högre
  utbildning kommer ofta in fort i det svenska samhället, lär språket, får jobb och även deras barn klarar sig bra i skolan/studier.
 • Kraftsamla kring att kvinnorna ska hitta och se möjligheter för vad det är de vill sysselsätta sig med/få inkomst av. Skäddarsydda och
  individanpassade metoder, som sätter individen och dess behov i fokus.
 • Se på möjligheterna för kvinnor inom den klreativa sektorn och med ex. Socialt företagande. Tillverka hantarbeten mm. Som sedan säljs. Kommuner
  skulle kunna välja att stötta denna verksamhet.
 • Då mammor är stärka, blir även deras barn stärkta och trygga

Foto: Tina Andersson, Östgötatidningen  31 january 2017

SVT Nyheter Öst, 17 maj 2017

P4 Östergötland Direktsändning “Virkad jättefilt ska värma Motala”

Motala & Vadstena Tidning 10 juli 2017

Extra, måndag 3 april 2017

Motala & Vadstena Tidning, Önsdag 18 january 2017

Östgötatidningen , Tisdag 31 january 2017

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...