Project Description

Verkstadsarbetare med nya ögon:Ett nationellt pilotprojekt och utställning om och med verkstadsarbetare från 9 olika orter i Sverige. Syftet med projektet var att lyfta fram och synliggöra verkstadsarbetaren som individ samt ge inblick i arbete som arbetsplats. Ledordet i projektet var engagemang genom aktivt deltagande. Projektarbetet påbörjades 2003 och genomfördes under 2005.

Arbetets museum, Norrköping 22 oktober 2005 – 17 april 2006

 


Arbetets museum, Norrköping

 


Arbetets museum, Norrköping

 


Kulturmagasinet, Sundsvall

 


Kulturmagasinet, Sundsvall

 


Kulturmagasinet, Sundsvall

 


Sörmlands museum, Nyköping

 


Media 
Eftersom det var viktigt för oss att nå ut till en bredare allmänhet om det pågående kulturprojektet och för att därigenom också bidra till en mer uppdaterad bild av teknikindustriföretagen, arbetade vi genomgående aktivt med


Dagens arbete Nr9 september 2003


Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...