Branschråd för kultur i Motala? Motala kan bli en av de första i Sverige!

Företagare inom konst- och kulturbranscher är intresserade av att skapa branschråd för att bli stärkta som företagare i Motala kommun . Trots att nästan 90% av alla professionella konstnärer är egenföretagare, så är det få som tänker på oss som företagare.

Vi har många frågor som förenar oss och när vi går samman kan vi lättare samverka och driva frågor som är viktiga för oss som, ex. öka kunskapen bland beslutsfattare i kommunen kring kulturbranschen, kompetensutveckling, upphandling, del i den stora byggboomen,  mm. Idag är det många i kringliggande branscher som tjänar på att det satsas på kulturbranschen!

Kort och gott ser vi stora fördelar att vi kan organisera oss.

[hr style=”3″ margin=”40px 0px 40px 0px”] [responsive][/responsive]

MVT, lördag 3 mars 2018

[hr style=”3″ margin=”40px 0px 40px 0px”]

[responsive][/responsive]

Ett branschråd stärker kulturarbetarna menar Tommy Jerhammar, Karin McKeogh, Annette Alsiö, Sira Jokinen-Lisse och Leif O Pehrsson.

[hr style=”3″ margin=”40px 0px 40px 0px”] [responsive][/responsive]

MVT, Onsdag 7 mars 2018

[hr style=”3″ margin=”40px 0px 40px 0px”] [responsive][/responsive]

MVT, Onsdag 27 september 2017