Erfaren moderator, speaker, föreläsare och kompetensutvecklare. Skapar unika utbildningspaket, föredrag och workshop. Arbetar fram metoder, modeller och strukturer för tvärsektoriell samverkan och processleder utvecklingsarbeten. Van att anpassa uppdragen för specifika målgrupper ex. Näringsliv, beslutsfattare (politiker, tjänstemän), kulturaktörer, ideella sektorn m.fl.

Urval av uppdragsgivare –

Vätternrundan – Speaker (2014 – pågående)
Tjejvättern – Speaker (2014 – pågående)
Halvvättern – Speaker (2014 – pågående)
Folk och kultur – Föreläsare
Länsstyrelsen Östergötland – Processledare och föreläsare – Jämställdhet, kvinnors företagande, landsbyggsutveckling
Länsstyrelsen Östergötland – Moderator på event i Helsingfors, Svenska ambassaden och kulturarena
Kulturting i Jonköping och Örebro – Föreläsare
Folkbildarforum 2017 – Föreläsare
Borlänge kommun – kompetensutveckling av beslutsfattare
Smedjebackens kommun – kompetensutveckling av beslutsfattare
Bengtsfors kommun – kompetensutveckling av beslutsfattare