[responsive][/responsive]

Vi är en ideell förening som arbetar för hållbar samhällsutveckling och sektorsövergripande tvärsektoriellt samarbete genom konst och kultur.

I KISAM vill vi vidareutveckla SKL:s positionspapper kultur i det hållbara samhället 2009

“I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv där medborgarna kan mötas är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling”  

”Inte enbart grädde på moset, utan jästen i degen”

 Vi vill att kulturen ska bli en självklar del i arbetet med våra stora framtidsfrågor.

Föreningen KISAM arbetar för att:

  • Öka kunskapen om konsten/kulturens möjligheter i samhällsutvecklingen.
  • En hållbar samhällsutveckling och sektorsövergripande tvärsektoriellt samarbete, skapa plattformar/mötesplatser för kunskap, kompetensutveckling och förmedling, riktad till politiker/beställare/civilsamhälle och konstnärer.
[responsive][/responsive]

Corren.se, Lordag 05 maj 2018

[hr style=”3″ margin=”40px 0px 40px 0px”] [responsive][/responsive]

Östgöta Correspondenten, Tisdag 15 maj 2018


[responsive][/responsive]

Östgöta Correspondenten, Tisdag 15 maj 2018


[responsive][/responsive] [responsive][/responsive]

Dalslänningen, Fredag 9 juni 2017


[responsive][/responsive]

Dalslänningen, Tisdag 20 juni 2017


[responsive][/responsive]

Annonsbladet, vecka 44 2017


[responsive][/responsive]

Motala & Vadstena Tidning 22 Oktober 2014


[responsive][/responsive]

Motala & Vadstena Tidning 22 Oktober 2014


[responsive][/responsive]

MVT  Lördag 8 november 2014 kultur & Nöje


[responsive][/responsive]

Konstnären NR. 04/2014