Verkstadsarbetare med nya ögon:Ett nationellt pilotprojekt och utställning om och med verkstadsarbetare från 9 olika orter i Sverige. Syftet med projektet var att lyfta fram och synliggöra verkstadsarbetaren som individ samt ge inblick i arbete som arbetsplats. Ledordet i projektet var engagemang genom aktivt deltagande. Projektarbetet påbörjades 2003 och genomfördes under 2005.

[responsive][/responsive]

Arbetets museum, Norrköping 22 oktober 2005 – 17 april 2006


[responsive][/responsive]

Bakgrund till projektet
Det hela fick sin början genom den s.k. fikarumskuppen, under sommaren 2003, då Danko Lisse som är kantpressare och konstnär beslöt sig för att göra något åt sin arbetsmiljö på verkstadsindustrin Be-pe Plåt & Mekaniska i Motala. Som en överraskning för sina jobbarkompisar målade han det murriga lunchrummet ljust och ersatte pinuppan på väggen med sin och sin jobbarkompis konst. Fikarumskuppen fick ett oerhört positivt bemötande bland Dankos jobbarkompisar. En process sattes igång, med diskussioner om konst, kultur, den föråldrade bilden av verkstadsarbetare som en homogen grupp, arbetsstolthet som yrkesskicklighet. Det fanns ett behov hos verkstadsarbetare att ändra på den stereotypa bilden av vilka de är.
Fikarumskuppen utvecklades till att bli ett nationellt projekt med utgångspunkt från 5 frågeställningar.

  • Vilka är vi som arbetar på teknikindustriföretag idag?
  • Vad gör vi?
  • Hur ser man på yrkesstolthet?
  • Vilka möjligheter har kultur till att skapa trivsammare och hälsosammare ar arbetsplatser?
  • Hur kan man få ”alla” på företagen att delta?

 

[responsive][/responsive]

Arbetets museum, Norrköping


[responsive][/responsive]

Arbetets museum, Norrköping

[responsive][/responsive]

Media
Eftersom det var viktigt för oss att nå ut till en bredare allmänhet om det pågående kulturprojektet och för att därigenom också bidra till en mer uppdaterad bild av teknikindustriföretagen, arbetade vi genomgående aktivt med

[responsive][/responsive]

Kulturmagasinet, Sundsvall


 

[responsive][/responsive]
[responsive][/responsive]

Sörmlands museum, Nyköping


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]

Dagens arbete Nr9 september 2003


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]

[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]


[responsive][/responsive]