“Är ett brottsförebyggande kulturprojekt som handlar om att skapa vackra och trygga gångtunnlar i Motala kommun.”

[responsive][/responsive]

Tunnelprojektet

handlar om gränslösa möten och samarbete mellan barn, ungdomar, personell på skolor, anställda på Motala kommun, Vägverket och konstnärer – lyssna och ta tillvara på idéer och visioner för att med gemensamma krafter förverkliga visionerna.

Nyckelordet

Är engagemang genom aktivt deltagande.

Syfte

är att skapa både vackra och trygga gångtunnlar i Motala kommun. Tunnlar som blir en plats för inspiration och visioner av hur unga ser på framtidens Motala.

Målsättning

Är att genom ungdomars delaktighet kunna förebygga förstörelse och våld/brott i tunnlarna.

Kortinfo

Idéer kring tema och utsmyckning av tunnlarna har arbetats fram under våren 2006 tillsammans med elever från Norra skolan, Zederslunds skolan, Carlsund utbildningscentrum och Platengymnasiet. Arbetet i tunnlarna skedde under veckorna 25 t.o.m. vecka 30 med sommarjobbande elever från Carlsund utbildningscentrum och Platengymnasiet.
Det är mycket glädje, optimism, idéer och arbete som lagts ner i Tunnelprojektet, därför är vi tacksamma för att ni alla bidrar med att bibehålla tunnlarna både vackra och trygga.


[responsive][/responsive]
[responsive][/responsive]

Media

Genomgående under projektet har vi arbetat mycket mot media och försökt se till att det har kommit till allmänhetens kännedom hur arbetet med tunneln fortgick. Dels är det viktigt att sprida positiva budskap kring arbete som pågår i kommun men även för att ”alla” ska känna till att det är de unga som genomför arbetet, för att därigenom förebygga förstörelse. Vid mediatillfällena var det främst de unga som hade i uppdrag att berätta om sina tankar och erfarenheter med tunnelprojektet. Vi har haft 2 officiella presstillfällen då vi bjudit in media; 1 under sommaren då sommarjobbande ungdomar genomförde ansiktslyftet, 2 inför vernissagen, då tunneln var klar. Utöver detta har lokaltidningarna Motala tidning och Östgöta Correspondenten funnits med från första början med ungdomarnas första besök till tunneln, referensgruppsmöte i kommunhuset, fram till ivernissagen. Det har varit i mycket positiva ordalag som projektet omnämnts i media.

Bl.a. har det funnits inslag om tunnelprojektet i Dagens nyheter, Motala tidning, Östgöta Correspondenten, Extra Östergötland, 3:an, Norrköpings tidningar, Ica Kuriren, SJ personaltidning, SVT1, Östnytt, TV4 Öst, Svt 20, Noll ettan, Finsk Tv, Radio Östergötland, Sisu radio.


[responsive][/responsive]